Selectie Professional

Personeel Compleet wilt u graag een korte impressie geven over de wijze hoe wij de geschikte professional voor uw vacature selecteren:

 • Opdrachtgever dient de opdracht door middel van een opdrachtformulier via de fax, email of website te bevestigen.
 • Maakt gebruik van een eigen werknemersbestand, portefeuille, diverse jobboards en landelijk netwerk aan professionals binnen diverse branches.
 • Verifieert alle gegevens van de professionals.
 • Voert de eerste oriënterende gesprekken met de professionals.
 • Bespreekt in eerste instantie alleen het profiel met de professionals. Bij gebleken interesse en geschiktheid, wordt de opdrachtgever pas bekend gemaakt bij de professional.
 • Opdrachtgever wordt volledig geïnformeerd over de professionals betreffende opleiding, persoonlijkheid en werkervaring.
 • Maakt de eerste afspraak tussen professional en opdrachtgever.
 • Begeleidt de professionals naar de eerste afspraak, en zorgt voor de introductie.
 • Zorgt ook voor de evaluatie tussen de beide partijen, en de terugkoppeling hiervan.
 • Maakt ook de 2e afspraak tussen de professionals en de opdrachtgever.
 • Bemiddelt niet bij de salaris/loonbesprekingen tussen Professional en opdrachtgever.

Uitzenden

Op korte termijn beschikken over goed personeel en niet gebonden zijn aan arbeidsovereenkomsten.

Dan bent u bij Personeel Compleet aan het goede adres. Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeidsbemiddeling. Uitzenden wordt gekenmerkt door maximale flexibiliteit voor u en voor de Professional, de (uitzend)arbeidsovereenkomst kan door u te allen tijde worden beëindigd. Zonder verdere administratieve en juridische gevolgen voor u als werkgever.

 

De voordelen van Personeel Compleet

U heeft personeel nodig, maar waarom zou u uw vacature plaatsen bij een uitzendbureau?

Uitzendkrachten zijn immers duurder en u kunt het toch net zo goed zelf.

Daarom de voordelen nog even op een rijtje, indien u een van de Werving & Selectie Managers van Personeel Compleet inschakelt:

 • Snel de beste mensen op de juiste plek.
 • Maximale flexibiliteit voor u als werkgever.
 • Verzorgt de werving en selectie van uw vacature.
 • Geen risico’s of zorgen, de professional is in dienst van Personeel Compleet.
 • Gebruik maken van de personeelsportefeuille vol met professionals in verschillende branches van verschillende niveaus.
 • Salarisadministratie en personeelsbeleid zijn tijdrovende administratieve bezigheden welke wij u uit handen nemen.
 • Als de Professional langere tijd in dienst is of goed bevalt, kan deze bij u in dienst treden.

Detachering

Detachering wil zeggen dat Personeel Compleet de juiste professionals werft en selecteert en/of ze zelf in dienst neemt. U kunt tijdelijk of gedurende een project gebruik maken van deze medewerkers. Het op projectbasis plaatsen van onze ervaren gekwalificeerde professionals bij onze opdrachtgevers; dit is een van de kernactiviteiten van Personeel Compleet. Onze Werving & Selectie Managers beschikken over een zeer ruime kennis en werkervaring in de detachering en zijn specialisten in hun branche en selecteren gegarandeerd de perfecte professional voor u.

 

Vormen van detachering

Bij Personeel Compleet kunt u kiezen voor twee vormen van detachering. Want elke situatie vraagt om de juiste oplossing.

 

Met Project-detachering haalt u de juiste mensen en kennis in huis om uw project tot een goed einde te brengen. U geeft in overleg met onze Werving & Selectie Managers aan wat uw wensen, eisen, profiel van de professional en de werkzaamheden aan. Personeel Compleet selecteert en werft speciaal voor u de projectmedewerkers, neemt ze in dienst en zorgt dat ze bij u aan de slag gaan tot dat het project is afgerond of voor een bepaalde vooraf afgesproken periode.

 

Met Contract-detachering bent u verzekerd van een detacheringkracht die snel inzetbaar is, veel ervaring heeft, die houdt van uitdagingen en direct productief is. U kunt iemand uit onze vaste werknemersbestand inhuren voor een van te voren bepaalde periode of voor langere tijd flexibel inlenen.

 

De voordelen detacheringsbureau Personeel Compleet:

 • Maatwerk, want elk project vraagt om een andere oplossing.
 • Snel de beste mensen op de gewenste plek.
 • Geen risico's en zorgen. Personeel Compleet neemt de werkgeversrol in.
 • Continuïteit en zekerheid: Professional is in dienst bij Personeel Compleet.
 • Geen arbeidsrechtelijk risico.

Deta-vast

Deta-vast heeft als gezamenlijke doel, van intermediair, medewerker en opdrachtgever, om tot een vast dienstverband te komen en de professional kosteloos over te nemen.

Het is de nieuwste trend op het gebied van inlenen of werven van personeel. Een constructie waarin via een detacheringovereenkomst, van tevoren de kosteloze overname van de professional wordt vast gelegd. Het is de middenweg tussen detachering en werving & selectie; het geeft u als opdrachtgever meer flexibiliteit en minder risico. De voorwaarden zijn te vergelijken met detacheren; het verschil zit in het feit dat de periode van detachering, en de overname, van tevoren duidelijk worden afgesproken. U heeft in een deta-vast constructie als opdrachtgever het recht, maar zeker niet de plicht, dus de keuze om na afloop van de detacheringsperiode, de professional kosteloos over te nemen.

 

Deta-vast is uitstekend van toepassing bij:

 • Onzekerheid over de duur van de werkzaamheden (vaak projectmatig).
 • Opstartfases, waarin het nog niet duidelijk is, hoe de organisatie er over een bepaalde tijd uit zal zien.
 • Bij (langdurige) ziekte van een medewerker, waarbij het onbekend is, of en wanneer de medewerker terug komt.
 • Tijdens of na een reorganisatie, door tekort aan eigen medewerkers, er wel behoefte is aan bepaalde capaciteit.

Werving & Selectie

Werving & Selectie aan de hand van de functie omschrijving en personeelsprofiel, zoeken de Werving & Selectie Managers van Personeel Compleet naar de juiste professionals, die qua werkervaring, leeftijd en profiel, het beste aansluiten voor de invulling van uw vacature. Wij gaan hiermee kosteloos door tot dat wij de “perfecte match” hebben gerealiseerd.

 

De Personeel Compleet werkwijze

Voor de selectieprocedure voor het vinden van de “juiste” professional, hanteren wij de volgende regels:

 • De juiste persoon
 • De juiste vaardigheden
 • Match met het functieprofiel
 • Match met het bedrijf van de opdrachtgever

 

In onze werkwijze zijn deze vier zaken altijd het uitgangspunt; indien de professional niet kan voldoen aan alle vier eisen, dan zullen wij niet overgaan tot een plaatsing. Personeel Compleet wil met haar opdrachtgevers een langdurige relatie op te bouwen, maar ook met onze medewerkers, gaan wij alleen voor kwaliteit in deze dienstverlening.

 

Wij gaan niet alleen uit van opleiding; de persoonlijkheid en praktische vaardigheid van de professional speelt hier ook een grote rol in. Daarnaast verwachten wij van onze medewerkers dat zij flexibel en collegiaal zijn, maar vooral ook mee kunnen denken en enthousiast zijn met de organisatie waar zij gaan werken.

 

De voordelen met het werken met een Werving & Selectiebureau

 • Snel maximale binding met uw nieuwe medewerker.
 • No cure, no pay.
 • Geen Wervings- en Selectie kosten.
 • Gebruik maken van de kennis, vaardigheden van Personeel Compleet.
 • In de praktijk ervaren of de professional echt geschikt is.
 • Maximale binding met beperkte risico’s.

Payrollen

Bij payrolling geeft u als werkgever de vaak bewerkelijke personeels- en salarisadministratie uit handen aan de payroll organisatie. Met als grootste voordelen; kostenbesparing en flexibiliteit. De werknemers komen in loondienst bij Personeel Compleet. Ze gaan bij u aan het werk op uitzend- of detacheringsbasis.

PersoneelCompeet draagt zorg voor de volledige personeelsadministratie en neemt daarbij in de meeste gevallen tevens het juridisch werkgeverschap en de bijbehorende werkgeversrisico’s voor haar rekening. Voor u als opdrachtgever betekent dit dat u kunt beschikken over 'vast' personeel dat zich sterk verbonden voelt met uw bedrijf, zonder dat u deze in loondienst hoeft te nemen. U regelt echter zelf de werving en selectie van uw personeel. De planning, personeelsmanagement en het dagelijks contact met uw personeel blijft bestaan.

 

Voordelen met het werken met een pay rolling bureau:

 • Geen werkgeversrisico's.
 • Geen kosten bij ziekteverzuim.
 • Lagere personeelskosten.
 • Maximale flexibiliteit qua personeelskosten.
 • Een scherp tarief omdat u zelf de professional werft.
 • De mogelijkheid om een lange “proeftijd” te hanteren.
 • Geen arbeidsrechtelijke risico’s.
 • Overname loon- en personeelsadministratie.

Tarieven

Personeel Compleet houdt rekening met de marktontwikkelingen in de flexbranche; onze tarieven zijn conform de geldende marktprijzen en kunnen desgewenst op ieder moment bijgesteld worden. Personeel Compleet heeft ervoor gekozen haar tarieven zeer scherp te houden, en te werken met relatief kleine marges en daarmee (mede) te investeren in een langere termijn relatie met haar werkgevers. Waarbij wij vanzelfsprekend de kwaliteit niet uit het oog verliezen.